Gegevensbescherming

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens niet wettelijk of contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als bij de volgende verwerkingen geen andere gegevens worden verstrekt. "Persoonlijke gegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Server logbestanden U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Elke keer dat u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser naar ons of onze webhost / IT-serviceprovider verzonden en opgeslagen in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de bezochte pagina, de datum en tijd van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij het garanderen van een probleemloze werking van onze website en het verbeteren van ons aanbod. Uw gegevens worden onder meer naar Canada verzonden. De EU-commissie heeft een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd voor gegevensoverdrachten naar Canada.

Server-logbestanden
U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken.
Elke keer dat u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser naar ons of onze webhost / IT-serviceprovider verzonden
verzonden en opgeslagen in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de
bezochte pagina, datum en tijd van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. de
De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij de
Het garanderen van een probleemloze werking van onze website en het verbeteren van ons aanbod.
Uw gegevens worden onder meer naar Canada verzonden. De EU-commissie heeft een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd voor gegevensoverdrachten naar Canada.

Contact
Verantwoordelijk

Neem contact met ons op als je wilt. De contactgegevens van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking vindt u in ons colofon.


Klantcontact via e-mail
Als u per e-mail zakelijk contact met ons opneemt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u deze ter beschikking heeft gesteld. De gegevensverwerking dient om uw contactverzoek te verwerken en te beantwoorden. Indien de contactopname dient ter uitvoering van precontractuele maatregelen (bijv. advies over kooprente, opstelling van een offerte) of een reeds tussen u en ons gesloten overeenkomst betreft, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit b AVG. Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang bij de verwerking en beantwoording van uw verzoek. In dit geval heeft u het rechtom redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, op elk moment op basis van artikel 6 (1) (f) AVGbezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.


Verzamelen en verwerken bij gebruik van het contactformulier
Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover deze door u zijn verstrekt. De gegevensverwerking dient om contact te leggen. Indien de contactopname dient ter uitvoering van precontractuele maatregelen (bijv. advies over kooprente, opstelling van een offerte) of een reeds tussen u en ons gesloten overeenkomst betreft, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit b AVG. Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang bij de verwerking en beantwoording van uw verzoek.In dit geval heeft u het recht
om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG.
We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Klantaccount - Bestellingen
klantenrekening
Wanneer u een klantaccount opent, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens voor zover daar gespecificeerd. Het doel van de gegevensverwerking is om uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (a) AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Uw klantaccount wordt dan verwijderd.

Verzameling, verwerking en openbaarmaking van persoonlijke gegevens bij het plaatsen van bestellingen
Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Non-provisioning betekent dat er geen contract kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 lid b AVG en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Uw gegevens worden doorgegeven aan bijvoorbeeld de door u geselecteerde rederijen en dropshipping-aanbieders, betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor de orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke vereisten. De hoeveelheid datatransmissie wordt tot een minimum beperkt. Uw gegevens worden onder meer naar Canada verzonden. De EU-commissie heeft een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd voor gegevensoverdrachten naar Canada.

Beoordelingen - Adverteren
Gegevensverzameling bij het schrijven van een opmerking
Wanneer u reageert op een artikel of bijdrage, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, commentaartekst) alleen voor zover deze door u zijn verstrekt. De verwerking dient om opmerkingen mogelijk te maken en opmerkingen weer te geven. Door de opmerking in te dienen, gaat u akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (a) AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Uw persoonsgegevens worden dan verwijderd. Wanneer uw opmerking is gepubliceerd, worden de naam en het e-mailadres dat u hebt opgegeven, gepubliceerd.

Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven
Ongeacht de contractverwerking gebruiken wij uw e-mailadres uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van nieuwsbrieven, voor zover u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (a) AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan van de mailinglijst verwijderd.

verzendserviceprovider
Doorsturen van het e-mailadres naar rederijen voor informatie over de verzendstatus
In het kader van de contractverwerking geven wij uw e-mailadres door aan het transportbedrijf, voor zover u hier tijdens het bestelproces uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Het doel van de overboeking is om u per e-mail te informeren over de verzendstatus. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (a) AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons of het transportbedrijf hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

Betalingsdienstaanbieder - kredietrapport
PayPal gebruiken
Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het PayPal-privacybeleid. U vindt deze op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

PayPal Express gebruiken
We gebruiken de PayPal Express-betaalservice van PayPal (Europe) S.à.r.l. op onze website. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). Het doel van de gegevensverwerking is om u betaling via de PayPal Express-betaalservice aan te kunnen bieden. Om deze betalingsdienst te integreren, is het noodzakelijk dat PayPal gegevens verzamelt, opslaat en analyseert (bijv. IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) wanneer de website wordt bezocht. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. Door de cookies kan uw browser worden herkend. Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt met uw toestemming op basis van artikel 25, lid 1, zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6, lid 1, onder a), AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Door PayPal Express te selecteren en te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking naar PayPal verzonden om het contract met u te kunnen uitvoeren met behulp van de geselecteerde betalingsmethode. Deze verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG. Meer informatie over gegevensverwerking bij gebruik van de PayPal Express-betalingsservice vindt u in de bijbehorende verklaring inzake gegevensbescherming op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE# Bijgewerkt_PS

Amazon Payments gebruiken
We gebruiken de Amazon Payments-betaalservice van Amazon Payments Europe s.c.a. op onze website. (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg; "Amazon Payments"). Het doel van de gegevensverwerking is om u betaling via de Amazon Payments-betaalservice aan te kunnen bieden. Om deze betalingsdienst te integreren, is het noodzakelijk dat Amazon Payments gegevens (bijv. IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) verzamelt, opslaat en analyseert wanneer de website wordt bezocht. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. Door de cookies kan uw browser worden herkend. Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt met uw toestemming op basis van artikel 25, lid 1, zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6, lid 1, onder a), AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Door "Amazon Payments" te selecteren en te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking naar Amazon Payments verzonden om het contract met u te kunnen uitvoeren met behulp van de geselecteerde betalingsmethode. Deze verwerking vindt plaats op grond van artikel 6 lid 1 letter b AVG. Meer informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van de betalingsdienst Amazon Payments vindt u in de bijbehorende verklaring inzake gegevensbescherming op: https://pay.amazon.com/de/help/201212490

Gebruik van persoonlijke gegevens bij het selecteren van Klarna-betalingsopties
Om u de betalingsopties van Klarna te kunnen aanbieden, zullen wij persoonlijke gegevens, zoals contactgegevens en bestelgegevens, aan Klarna doorgeven. Op deze manier kan Klarna beoordelen of je gebruik kunt maken van de via Klarna aangeboden betaalmogelijkheden en de betaalmogelijkheden aanpassen aan jouw wensen. Algemene informatie over Klarna is beschikbaar op: https://www.klarna.com/de/. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna behandeld in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften en in overeenstemming met de informatie in de gegevensbeschermingsvoorschriften van Klarna op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/ de_de/privacy.

Koekjes
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen. Cookies worden op uw computer opgeslagen. U heeft dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u worden gewaarschuwd voordat cookies worden geplaatst en kunt u individueel beslissen of u ze accepteert en de opslag van cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten, voorkomt. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u dan eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. Via onderstaande links kunt u zien hoe u cookies kunt beheren (ook deactiveren) in de belangrijkste browsers: Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de Internet Explorer: https : //support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und - Safari weigeren: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Technisch noodzakelijke cookies
Tenzij anders vermeld in de verklaring inzake gegevensbescherming, gebruiken we deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser te herkennen, zelfs nadat u van pagina bent veranderd, en om u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend. Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op artikel 25 (2) TTDSG. De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij het garanderen van de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod.
U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie
bezwaar te maken tegen persoonsgegevens in kwestie.

Gebruik van wettelijke AVG-cookie
We gebruiken de tool voor toestemmingsbeheer AVG Legal Cookie van beeclever GmbH (Universitätsstrasse 3, 56070 Koblenz a. Rh.; "beeclever") op onze website. De tool stelt u in staat om toestemming te geven voor gegevensverwerking via de website, met name het plaatsen van cookies, en om gebruik te maken van uw herroepingsrecht voor reeds gegeven toestemming. De gegevensverwerking dient om de noodzakelijke toestemming voor de gegevensverwerking te verkrijgen en te documenteren en daarmee om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Er kunnen cookies worden gebruikt. Onder andere, De volgende informatie wordt verzameld en verzonden naar beeclever: geanonimiseerd IP-adres, datum en tijd van toestemming, URL van waaruit de toestemming is verzonden, anoniem, willekeurig, versleutelde sleutel, toestemmingsstatus. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden. De gegevens worden verwerkt om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van artikel 6 (1) (c) AVG. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij beeclever op: https://gdpr-legal-cookie.com/pages/terms conditions en op https://gdpr-legal-cookie.com/pages/datenschutzerklarung .

Analyse - tracking van advertenties - communicatie
Gebruik van Google Analytics
Wij gebruiken op onze website de webanalysedienst Google Analytics van Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). De gegevensverwerking dient voor het analyseren van deze website en zijn bezoekers, evenals voor marketing- en reclamedoeleinden. Voor dit doel zal Google de in opdracht van de exploitant van deze website verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. De volgende informatie kan onder meer worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van de paginaweergave, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt (apparaat), bezochte pagina's, verwijzende URL (website via welke u onze website bezoekt) de website heeft bezocht), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en trackingpixels, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De hierdoor gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https:/ /business.safety.google/adsprocessorterms/. Zowel Google als Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruiksgegevens van andere apparaten en alle andere gegevens die Google over u heeft. IP-anonimisering is geactiveerd op deze website. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt met uw toestemming op basis van artikel 25, lid 1, zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6, lid 1, onder a), AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of op https://www.google.de/intl/de/policies/ en op https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en.

Hotjar gebruiken
Op onze website gebruiken wij de analysetool van Hotjar Ldt. (Niveau 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ1000, Malta; "Hotjar"). De gegevensverwerking dient voor het op behoeften gebaseerde ontwerp, optimalisatie en analyse van onze website. De tool wordt gebruikt om willekeurig de bewegingen van sitebezoekers op de website vast te leggen. Hierdoor ontstaat een logboek van muisbewegingen, scrollgedrag, verblijfsduur en klikken op de website (zogenaamde heatmap). Hiervoor gebruikt Hotjar onder meer cookies. Onder andere de volgende informatie kan worden verzameld: IP-adres (in anonieme vorm), informatie over het apparaat dat u gebruikt (schermgrootte, apparaten, unieke apparaat-ID), informatie over de browser die u gebruikt, locatiegegevens (alleen voor het land), voorkeurstaal om de website weer te geven, gebruikt besturingssysteem. Gedetailleerde informatie over de gebruikte cookies, hun functie en opslagperiode vindt u hier: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies Op basis van deze gegevens worden onder een pseudoniem gebruikersprofielen aangemaakt . De gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van de website persoonlijk te identificeren en worden niet gecombineerd met de persoonlijke gegevens van de drager van het pseudoniem. Het is Hotjar contractueel verboden om de verzamelde gegevens aan andere derden te verkopen. Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van passende beschermingsmaatregelen. Hotjar verstrekt u op verzoek nadere informatie over de getroffen maatregelen. Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt met uw toestemming op basis van artikel 25, lid 1, zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6, lid 1, onder a), AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Meer informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van Hotjar vindt u hier: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy#enduserenglish

De Facebook-pixel gebruiken
We gebruiken de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland "Facebook") op onze website. Meta Platforms Ireland en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens die plaatsvindt wanneer de service wordt geïntegreerd en de overdracht van deze gegevens naar Facebook. Dit is gebaseerd op een overeenkomst tussen ons en Meta Platforms Ireland over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens, waarin de respectievelijke verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De overeenkomst is beschikbaar op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze zijn wij in het bijzonder verantwoordelijk voor het voldoen aan de informatieverplichtingen in overeenstemming met artikel 13, 14 AVG, voor het voldoen aan de beveiligingsvereisten van artikel 32 AVG met betrekking tot de juiste technische implementatie en configuratie van de dienst en voor het voldoen aan de verplichtingen in overeenstemming met artikel 33, 34 AVG voor zover een inbreuk in verband met persoonsgegevens gevolgen heeft voor onze verplichtingen uit hoofde van de Gezamenlijke Verwerkersovereenkomst. Meta Platforms Ireland is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de rechten van betrokkenen in overeenstemming met artikel 15 - 20 AVG, het voldoen aan de beveiligingsvereisten van artikel 32 AVG met betrekking tot de beveiliging van de dienst en de verplichtingen onder artikel 33, 34 AVG , voor zover een schending van de bescherming van persoonsgegevens gevolgen heeft voor de verplichtingen van Meta Platforms Ireland op grond van de gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. Het doel van de applicatie is om bezoekers van de website te targeten met op interesses gebaseerde advertenties op het sociale netwerk Facebook. Hiervoor is de Facebook-remarketingtag op de website geïmplementeerd. Deze tag wordt gebruikt om een directe verbinding met de Facebook-servers tot stand te brengen wanneer u de website bezoekt. Deze geeft aan de Facebook-server door welke van onze pagina's u hebt bezocht. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Als u het sociale netwerk Facebook bezoekt, krijgt u gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde Facebook-advertenties te zien. Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum. Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt met uw toestemming op basis van artikel 25, lid 1, zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6, lid 1, onder a), AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten op dit gebied en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.


Gebruik van Google Ads-conversies bijhouden
We gebruiken het online advertentieprogramma "Google Ads" op onze website en, in dit verband, conversietracking (evaluatie van bezoeken). Google Conversion Tracking is een analyseservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; Google). Als u op een advertentie klikt die door Google is geplaatst, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonsidentificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Als gevolg hiervan kunnen cookies op geen enkele manier worden gevolgd via de websites van Ads-klanten. De informatie die wordt verkregen met behulp van de conversiecookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. We ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Uw gegevens kunnen worden verzonden naar de servers van Google LLC in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https:/ /business.safety.google/adscontrollerterms/. Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt met uw toestemming op basis van artikel 25, lid 1, zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6, lid 1, onder a), AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Ga voor meer informatie en het privacybeleid van Google naar: https://www.google.de/policies/privacy/

Gebruik van Google AdSense
We gebruiken de AdSense-functie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website. De gegevensverwerking heeft tot doel advertentieruimte op de website te verhuren en de bezoekers van de website te targeten met op interesses gebaseerde advertenties. Met deze functie krijgen bezoekers van de website van de aanbieder gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties van het Google Display Netwerk te zien. Google gebruikt cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https:/ /business.safety.google/adscontrollerterms/. Google kan deze informatie aan derden overdragen indien dit wettelijk verplicht is of wanneer dergelijke derden de informatie namens Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens van Google. Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt met uw toestemming op basis van artikel 25, lid 1, zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6, lid 1, onder a), AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Ga voor meer informatie en het privacybeleid van Google naar: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ en https://www.google.de/policies/privacy/

Gebruik van de remarketing- of "Similar Audiences"-functie van Google Inc.
We gebruiken de remarketing- of "soortgelijke doelgroepen"-functie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website. De applicatie dient om bezoekersgedrag en bezoekersinteresses te analyseren. Google gebruikt cookies om het websitegebruik te analyseren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. Via de cookies worden zowel bezoeken aan de website als anonieme gegevens over het gebruik van de website vastgelegd. Er vindt geen opslag plaats van persoonsgegevens van bezoekers van de website. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die zeer waarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden. Uw gegevens kunnen worden verzonden naar servers van Google LLC in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks. Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt met uw toestemming op basis van artikel 25, lid 1, zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6, lid 1, onder a), AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Meer informatie over Google Remarketing en de bijbehorende privacyverklaring vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/
Het live chat-systeem gebruiken tawk.to
We gebruiken het live chatsysteem van tawk.to inc. op onze website. (187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, NV 89119, VS, "tawk.to"). De gegevensverwerking dient voor de communicatie tussen u en ons als aanbieder. Geanonimiseerde gegevens worden verwerkt om het systeem te laten werken en voor webanalysedoeleinden. Van deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden gemaakt, waarbij gebruik kan worden gemaakt van cookies. Cookies maken herkenning van de internetbrowser mogelijk. De verzamelde gegevens zullen niet worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren zonder de afzonderlijke toestemming van de betrokkene. Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij directe klantcommunicatie. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste technische instellingen in uw browsersoftware te selecteren; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken


Plug-ins en diversen
Gebruik van Google Tag Manager
Wij gebruiken de Google Tag Manager van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website. Deze applicatie beheert JavaScript-tags en HTML-tags die worden gebruikt om met name tracking- en analysetools te implementeren. De gegevensverwerking dient voor het op de behoefte gebaseerde ontwerp en de optimalisatie van onze website. De Google Tag Manager zelf slaat geen cookies op en er worden ook geen persoonsgegevens verwerkt. Het maakt het echter mogelijk om extra tags te activeren die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en verwerken. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u hier.

Gebruik van sociale plug-ins via "Shariff"
We gebruiken plug-ins voor sociale netwerken op onze website. We gebruiken de gegevensbeschermingsveilige "Shariff"-knop, zodat u de controle over uw gegevens behoudt. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden er geen links naar de servers van de sociale netwerken tot stand gebracht en bijgevolg worden er geen gegevens verzonden. "Shariff" is een ontwikkeling door de specialisten van het computertijdschrift c 't. Het zorgt voor meer privacy op het web en vervangt de gebruikelijke "Share"-knoppen op sociale netwerken. Meer informatie over het Shariff-project vindt u hier https://www.heise.de /ct/artikel/Shariff-Social Media -Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html Als u op de knop klikt, verschijnt er een pop-upvenster waarin u met uw gegevens kunt inloggen bij de betreffende aanbieder. deze actieve login door u zal er een directe verbinding zijn met de sociale netwerken Door in te loggen, geeft u toestemming voor de overdracht van uw gegevens aan de respectieve social media provider.Onder andere zowel uw IP-adres als de I informatie over welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u tegelijkertijd bent verbonden met een of meer van uw sociale netwerkaccounts, wordt de verzamelde informatie ook toegewezen aan uw overeenkomstige profielen. U kunt deze toewijzing alleen voorkomen door uit te loggen van uw sociale media-accounts voordat u onze website bezoekt en voordat u de knoppen activeert. De hieronder genoemde sociale netwerken zijn geïntegreerd met behulp van de functie "Shariff". Meer gedetailleerde informatie over de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van de gegevens, evenals over uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gekoppelde gegevensbeschermingsverklaringen van de aanbieders. Facebook van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland): https://www.facebook.com/policy.php Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum. Instagram van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland) https://help.instagram.com/155833707900388. Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic /gegevensbescherming/internationale-dimensie-gegevensbescherming /standaardcontractbepalingen-scc_de. LinkedIn van LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS) https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy Uw gegevens kunnen naar de VS gestuurd. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. Twitter van Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94107, VS) https://twitter.com/privacy Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS.

Gebruik van sociale plug-ins met behulp van de "2-klik-oplossing"
We gebruiken plug-ins voor sociale netwerken op onze website met behulp van de "2-klik-oplossing". Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden er geen verbindingen met de servers van de sociale netwerken tot stand gebracht en worden er bijgevolg geen gegevens verzonden. Bij de standaard integratie van plug-ins wordt bij het bezoeken van de pagina's van onze website die een dergelijke plug-in bevatten een koppeling tot stand gebracht tussen uw computer en de servers van de sociale netwerkaanbieder en wordt de plug-in geactiveerd door een bericht naar uw browser die op de pagina wordt weergegeven. Zowel uw IP-adres als de informatie over welke van onze pagina's u hebt bezocht, worden verzonden naar de server van de provider. Dit geldt ongeacht of u geregistreerd of ingelogd bent op het sociale netwerk. Een overdracht vindt ook plaats voor gebruikers die niet zijn geregistreerd of niet zijn ingelogd. Als u ook bent aangemeld bij het sociale netwerk Facebook, wordt deze informatie toegewezen aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij gebruik van de plug-in-functies (bijv. door op de knop te drukken), wordt deze informatie ook aan uw gebruikersaccount toegewezen, wat u alleen kunt voorkomen door uit te loggen voordat u de plug-in gebruikt. Om ervoor te zorgen dat u de controle over uw gegevens behoudt, hebben we besloten om in eerste instantie de bijbehorende knop te deactiveren. U herkent dit aan de grijze knop. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming - in de vorm van het activeren van de knop - wordt er geen koppeling met de server van het sociale netwerk tot stand gebracht en worden er bijgevolg geen gegevens verzonden. Pas wanneer u de knop activeert, wordt de knop actief (gemarkeerd in kleur) en wordt er een directe verbinding met de servers van het sociale netwerk tot stand gebracht. Door te activeren geeft u toestemming voor de overdracht van uw gegevens aan de betreffende aanbieder van het sociale netwerk. Onder andere wordt zowel uw IP-adres als informatie over welke van onze pagina's u hebt bezocht, verzonden. Als u tegelijkertijd bent verbonden met een of meer van uw sociale netwerkaccounts, wordt de verzamelde informatie ook toegewezen aan uw overeenkomstige profielen. U kunt deze toewijzing alleen voorkomen door uit te loggen van uw gebruikersaccounts op de sociale netwerken voordat u onze website bezoekt en voordat u de knoppen activeert. De hieronder genoemde sociale netwerken zijn geïntegreerd met behulp van de "2-klik-functie". Meer gedetailleerde informatie over de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van de gegevens, evenals over uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gekoppelde gegevensbeschermingsverklaringen van de aanbieders. Facebook van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland): https://www.facebook.com/policy.php Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum. Instagram van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland)): http://instagram.com/legal/privacy/ Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic /gegevensbescherming/internationale-dimensie-gegevensbescherming /standaardcontractbepalingen-scc_nl. LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland): https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy https://www .linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS): https://twitter.com/privacy https://twitter.com/personalization Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS.

Gebruik van Google Maps
We gebruiken de functie voor het insluiten van Google Maps-kaarten van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website. De functie maakt de visuele weergave van geografische informatie en interactieve kaarten mogelijk. Google verzamelt, verwerkt en gebruikt ook gegevens van bezoekers van de website bij het openen van de pagina's waarin Google Maps is geïntegreerd. Uw gegevens kunnen ook naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang bij de behoeftegerichte en gerichte vormgeving van de website. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Voor meer informatie over hoe Google gegevens verzamelt en gebruikt, zie het privacybeleid van Google op https://www.google.com/privacypolicy.html. Daar kunt u ook uw instellingen in het gegevensbeschermingscentrum wijzigen, zodat u uw door Google verwerkte gegevens kunt beheren en beschermen.

Gebruik van YouTube
We gebruiken de functie voor het insluiten van YouTube-video's van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "YouTube") op onze website. YouTube is een Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google") gelieerde onderneming. De functie toont op YouTube opgeslagen video's in een iFrame op de website. De optie "Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" is geactiveerd. Als gevolg hiervan slaat YouTube geen informatie op over bezoekers van de website. Alleen wanneer je een video bekijkt, wordt informatie daarover naar YouTube gestuurd en daar opgeslagen. Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang bij de behoeftegerichte en gerichte vormgeving van de website. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, uw rechten op dit gebied en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van YouTube op https://www.youtube.com/t/privacy.

De geautoriseerde.by-badge gebruiken
We gebruiken de "authorized.by-badge" van Stayble Market GmbH (Theresienstraße 66, 80333 München; "Stayble Market") op onze website. De gegevensverwerking dient om onze status als geautoriseerde partner van de door ons verkochte fabrikanten aan te tonen en te bevestigen. Om de badge weer te geven, moeten gegevens (bijv. IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype) worden verzonden naar Stayble Market wanneer de website wordt bezocht. Deze gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u bij Stayble Market op: https://www.authorized.by/datenschutz/

Gebruik van Google Fonts
We gebruiken Google Fonts van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website. De gegevensverwerking dient voor de uniforme weergave van lettertypen op onze website. Om de lettertypen te laden, wordt bij het openen van de pagina een verbinding met de servers van Google tot stand gebracht. Hier kunnen cookies worden gebruikt. Onder andere uw IP-adres en informatie over de browser die u gebruikt, wordt verwerkt en doorgegeven aan Google. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan uw Google-account. Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang bij een gebruiksvriendelijke en esthetische vormgeving van onze website. U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6 (1) (f) AVG door ons hiervan op de hoogte te stellen. Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/ en op https://developers.google.com/fonts/faq.

Rechten van betrokkenen en bewaartermijn
Duur van opslag
Na voltooiing van het contract worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen, met name fiscaal en handelsrecht, en vervolgens verwijderd na het verstrijken van de periode, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

rechten van de betrokkene
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u de volgende rechten op grond van artikel 15 tot 20 AVG: recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid. Bovendien hebt u volgens artikel 21 lid 1 AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van artikel 6 lid 1 f AVG en tegen verwerking met het oog op direct marketing.

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
Volgens artikel 77 AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig worden verwerkt.

Recht van bezwaar
Als de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie met effect voor de toekomst . Nadat bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

laatste update: 10.01.2020